Obecný

Morula


Co je to morula? definice:

morula (Latina pro moruše / ostružiny) v embryogenezi označuje buněčné stádium po oplodnění a před implantací (nidace) do sliznice dělohy. V tuto chvíli se morula skládá z 8 nebo 16 buněk, které byly vytvořeny rýhováním v zygote. Buněčné dělení (mitóza) se vyskytuje zcela v této fázi bez buněčného růstu, tzn. dříve velká počáteční buňka zůstává zachována ve svém tvaru, dále chráněna stabilní dutinou zona pellucida. V kyvetě se jednotlivé buňky (nazývané blastomery) dělí pod zúžením exponenciálním růstem (1-2-4-8-16-32-64 atd.).
Mimochodem, název moruly pochází z její podobnosti s plody moruše. Uspořádání blastomerů v časném stádiu buněk připomíná vzhled moruše nebo ostružin.
V rámci embryogeneze morula se vyvinula v blastocystu.