V detailu

Blok periodické tabulky


Jaké jsou bloky periodické tabulky?

V závislosti na počtu elektronů v elektronovém obalu (elektronová konfigurace) jsou prvky periodické tabulky rozděleny do bloků. V současné době existují čtyři různé bloky s bloky s, p, d a f. G-blok, který se týká superaktinoidů, je v současné době stále hypotetický, protože dosud nebyl detekován žádný odpovídající prvek.
Názvy bloků jsou odvozeny od vzhledu spektrálních čar příslušných atomových orbitálů: ostré, hlavní, rozptýlené a základní. Všechny (teoreticky) následující bloky jsou pojmenovány abecedně (g-blok, h-blok atd.).

blok NázevElektrony v elektronovém obalupřidružené prvky
s blockmax. 21. a 2. hlavní skupina a helium
p-blokmax. 63. - 8. hlavní skupina
d-blokmax. 10všech deset podskupin
f-blokmax. 14Lanthanidy a aktinidy
G-blokmax. 18Superactinoidy (dosud nezjištěny)