Volitelný

Biotické selekční faktory


výběrová faktory

Selekční faktory jsou takové podmínky prostředí / faktory, které ovlivňují jednotlivce, a tím i jejich kondici. Rozlišuje se mezi abiotickými (neživými) a biotickými (živými) selekčními faktory.
Selekční faktory jsou rozhodující pro směr vývoje.
Biotické environmentální faktory: všechny selekční faktory, které vycházejí z životního prostředí. Lze je rozlišovat mezi intraspecifickými (intraspecifickými) a interspecifickými (vnějšími) faktory.
Intraspecifické faktory výběru:
Sexuální výběr: výběr sexuálního partnera na základě určitých charakteristik (například zpěv v pěvců, parohy v peřích jelenů nebo pávů, viz také sexuální dimorfismus)
Interspecifické faktory výběru: (Nalezené vztahem Jager-Prey)
Napodobování prostředí, například úpravou barvy a tvaru (mimetika); Příklady: vycházkové listy, živé kameny, chamdleon
Napodobení jiného druhu, např. chráněné jedy. Například vyvolává dojem predátorů, že neškodné zvíře je nebezpečné (mimikry); Příklad: Neškodný hoverfly vypadá stejně jako vosa, a proto se mu vyhýbají dravci