Obecný

Blastocysty


Co je blastocysta? definice:

blastocysty (Řecký blastos = pupen) se objevuje asi 5. den po oplodnění z moruly. V tomto okamžiku je blastocysta již v lůně.
Poprvé v embryogenezi dochází k diferenciaci buněčných typů. Z vnitřních buněk (embryoblast) se embryo bude vyvíjet později. Vnější buňky (trofoblast) zpočátku plní ochrannou funkci, protože vaječná buňka (zona pellucida) se postupně rozpustí a uvolňuje blastocystu. Trofoblast může nyní růst na bukální sliznici, a tak zahájit implantaci.
Blastocysta následuje v embryogeneze na morulu a připojí se k gastrule.