Ostatní

Kation


Co je kation? definice:

než kation (Starověká řecká kata = dolů, ion = stěhovavý) je elektricky pozitivně nabitý ion. Název je odvozen od směru, ve kterém se kladně nabité ionty pohybují během elektrolýzy: dolů na katodu.
Kation může vzniknout z neutrálně nabitého atomu emitováním jednoho nebo více elektronů. Elektrony jsou záporně nabité elementární částice. Výsledkem je, že atom má nedostatek elektronů nebo kladný přebytek náboje.
Protějškem kationtu je záporně nabitý anion.