Co je iont? definice:

ion (starý gr. ion = bloudit) je elektricky nabitý atom nebo molekula. V zásadě se rozlišuje mezi dvěma typy iontů. Pozitivně nabité ionty se nazývají kationty, záporně nabité ionty se nazývají anionty. Zda ion je anion nebo kation určuje poměr elektronů a protonů.
Pokud má atom více elektronů než protonů, existuje jeden Přebytek elektronů dříve, a ion je záporně nabitý. Pokud má atom méně elektronů než protonů, existuje jeden nedostatek elektronů dříve a ion je pozitivně nabitý. Pokud se počet elektronů shoduje s počtem protonů, atom je neutrálně nabitý a podle definice již iont není.
Z nenabitého atomu může být ion vytvořen absorpcí nebo uvolněním alespoň jednoho elektronu. Absorpce elektronů vede, jak již bylo zmíněno, k nadbytku elektronů (tedy záporný náboj, tj. Anion) a dar elektronů vede k nedostatku elektronů (tedy kladný náboj, tedy kation).
Iontový náboj atomu nebo molekuly je obvykle představován jako malé, pravé horní indexové číslo. Pokud existuje pouze jednoduchý nadbytek elektronů nebo nedostatek elektronů, jeden se vzdá čísla a představuje pouze poplatek.

Přehled některých běžných iontů z hodin chemie:

kationtyanionty
Vápník (cca2+)Chlorid (Cl-)
Železo (Fe3+)Fluorid (F.-)
Draslík (K.+)Hydroxid (OH-)
Měď (Cu2+)Jodid (I.-)
Hořčík (Mg2+)
Sodík (Na+)