Informace

Izotonický (izotonický)


Definice a ilustrace:

izotonické (Řečtina iso = rovná, tonos = napětí) popisuje tonický vztah mezi dvěma tekutinami, kde osmotický tlak mezi vnějším a vnitřním médiem je prakticky totožný. Počet rozpuštěných částic v kapalině a srovnávacím médiu je proto stejný.
Výsledkem je, že přesně tolik vody proudí do článku, stejně jako vytéká nebo dochází v důsledku rovnováhy, vůbec nedochází k žádné výměně mezi tekutinami.