V detailu

Interleukiny


Definice a funkce:

interleukiny (Zkratka: IL) jsou cytokinetičtí poslové s regulačním vlivem na průběh imunitní reakce, s ohledem na růst buněk, maturaci buněk (diferenciaci buněk) a buněčné dělení obranných buněk. Termín pochází ze starověkého řeckého jazyka (inter = mezi, leukos = bílý, kinein = k pohybu) a vyjasňuje funkci interleukinů: realizace komunikace mezi bílými krvinkami (leukocyty) v imunitní reakci.
Interleukiny slouží jako prostředníci a další. pro buněčné dělení NK buněk, B lymfocytů a T pomocných buněk. Posledně jmenované jsou kromě monocytů a makrofágů odpovědné za tvorbu interleukinů.
Současný stav výzkumu: Přibližně 40 různých interleukinů s z.T. dosud jsou jasně identifikovány také opačné účinky (interleukiny pro aktivaci i deaktivaci). Objev jiných interleukinů se nezdá nepravděpodobný.
Interleukiny se nesmí zaměňovat s interferony.