Informace

Hypotonický (hypotonický)


Definice a ilustrace:

hypotenze (Řecká hypo = níže, tonos = napětí) popisuje tonický vztah mezi dvěma tekutinami, kde osmotický tlak ve vnějším médiu je vyšší než ve vnitřním médiu. Počet rozpuštěných částic v obou kapalinách je proto rozdílný. Uvnitř buňky je méně, ve vnějším médiu více rozpuštěných částic.
Výsledkem bude, že voda bude proudit do buňky, dokud nebude osmotický tlak na obou stranách semipermeabilní membrány izotonický. Buňky však nemohou vodu absorbovat na neurčito. Proto v nejhorším případě může buňka prasknout.

Poznámka: Termín hypotenze se také používá pro nízký krevní tlak, ale nemá nic společného s terminologií související s tonicitou.