Informace

Imunosuprese


definice:

Na imunosuprese (od latinského supprimeru = potlačení) je zamýšlené snížení funkcí imunitního systému. Imunosupresiva (léčiva s imunoharpetabolickým účinkem) se obvykle podávají s následující indikací:
transplantace orgánů
těžké alergie
autoimunitní onemocnění
Potlačení imunitních reakcí má také nevýhody, protože imunosupresiva nemají specifický účinek, ale na celý organismus. I normální, relativně neškodné infekce mohou být fatální, pokud je obranná funkce snížena.
Imunosupresiva mohou pracovat různými způsoby:
protilátka: Podávání speciálních protilátek, které se vážou na T lymfocyty, brání imunitní reakci nebo imunitní reakci.
cytostatika: inhibují buněčné dělení (mitóza), takže tvorba lymfocytů v kostní dřeni je mnohem pomalejší.
antimetabolity: zpomalte celkový metabolismus. Antimetabolity soutěží se skutečnými metabolity, které méně často vedou ke komplexu enzym-substrát.