Volitelný

Anticyklóna


Definice a jednoduché vysvětlení:

anticyklóna nebo prostý vysoký popisuje zónu vzduchové obálky, která se projevuje zvýšením tlaku vzduchu za jasných, většinou slunečných a teplých povětrnostních podmínek. Vysokotlaké oblasti úzce souvisejí s nízkotlakými oblastmi a vedou ke stálým změnám počasí. Velký pokles vzduchu zvyšuje jeho tlak na zemský povrch a vede k vytvoření oblasti vysokého tlaku.

Příčiny vzniku oblasti s vysokým tlakem

Klimatické podmínky a tím i počasí, jak to vnímáme, nacházejí svůj původ v zemské atmosféře. Tato skořápka vzduchu, která vypadá z vesmíru modře, přenáší část sluneční energie na Zemi. Zahřívání atmosféry vyžaduje zvýšený pohyb molekul vzduchu (klíčové slovo: Brownův molekulární pohyb). Hmotnost vzduchu a jeho hustota, která se mění podle teplot, vyvíjí gravitační tlak (hydrostatický tlak) na zemský povrch, který se nazývá tlak vzduchu. To lze měřit barometrem. Rotace země má také významný vliv na výšku a pohyb tlaku vzduchu. Vyšší teploty na povrchu Země způsobují zahřátí překrývajících vrstev vzduchu, což způsobuje, že se molekuly vzduchu pohybují rychleji, expandují a klesají relativně prostorově. To má za následek stoupání mraků a kapky vody v nich obsažené se odpařují kvůli rostoucím teplotám. Výsledkem je přetrvávající suchá situace za pěkného počasí, která je patrná na bezmračné obloze a na jasném slunci.
Nejvýznamnějším regionem Evropy pro vytváření vysokotlakých oblastí je Atlantik. Meteorologové často mluví o tzv. Vysokých Azorech, které mají svůj původ ve skupině se stejným názvem na Atlantických ostrovech. Přitom se vzduch v blízkosti rovníku zahřívá a ovlivňuje počasí na jihozápadě Spojených států a v afrických pouštních oblastech. Svahy vrcholů Azorských ostrovů se často pohybují směrem k Středozemnímu moři, a proto jsou obvykle jasné a bez srážek dešťové podmínky. Rotace Země má významný vliv na povahu vysokotlaké oblasti. Díky rotaci Země se všechny oblasti vysokého tlaku na severní polokouli pohybují ve směru hodinových ručiček.