Obecný

Skupina periodické tabulky


Jaké jsou skupiny periodické tabulky?

Periodická tabulka prvků sestává z celkem 18 skupin rozdělených do osmi hlavní skupiny (Alkalické kovy, kovy alkalických zemin, skupina bóru, skupina uhlíku, skupina dusíku, chalkogeny, halogeny a vzácné plyny) a deset podskupiny (Měděná skupina, skupina zinku, skupina skandia, skupina titanu, skupina vanadu, skupina chrómu, skupina manganu, skupina železa, skupina kobaltu, skupina niklu). Každý sloupec v periodické tabulce tedy tvoří nezávislou skupinu. Ve skupině mají všechny chemické prvky stejný počet externích elektronů (valenčních elektronů).