Ostatní

Granulocytů


definice:

granulocyty (Latinské granulum = zrno, starověké řecké cytos = buňka) jsou součástí vrozené imunitní odpovědi. Buclaté buňky patří do bílých krvinek (leukocyty) a obsahují malé granule uvnitř buňky, tj. vezikuly naplněné lysozymem pro lýzu (rozlišení) patogenů. Zpočátku dochází k tvorbě granulocytů z myeloidních progenitorových buněk z kmenových buněk v kostní dřeni, než dojde k další diferenciaci na jeden ze tří typů granulocytů.
Granulocyty se dělí na bazofilní, eozinofilní a neutrofilní granulocyty. V následujícím textu jsou tyto tři typy uvedeny v tabulkách a uvedeny v přímém srovnání.

Tabulka: Druhy granulocytů

bazofilů
granulocytů
eosinofilní
granulocytů
neutrofilů
granulocytů
synonymumbasofilyeozinofilyneutrofily
zbarvenímodrýčervenámagenta
velikost10 - 15 μm10 - 15 μm10 - 15 μm
funkceZánětlivá reakce v důsledku uvolňování heparinu, histaminu a serotoninuUvolňování cytotoxických enzymů a fagocytózyFagocytóza cizích patogenů
tvořenív kostní dřeni
život1-2 týdny1-3 týdny1-3 dny
Celkové procento leukocytů v krvi1 %5 %50 %