Informace

Je možné vizualizovat koronavirovou infekci a jaké typy testů se běžně používají?


Byl publikován nějaký elektronový mikrograf SARS-COV-2; existuje však jejich fluorescenční/ konfokální fluorescenční obraz? nebo je možné je udělat? Vím, že viry jsou obvykle mnohem menší než kapacita světelného mikroskopu, ale domnívám se, že pomocí jakékoli imunofluorescenční sondy nebo techniky FISH je možné vizualizovat výskyt lokalit viru v buňce nebo tkáni. Nejméně jeden web uvádí, že je možné vizualizovat virové infekce pomocí fluorescenčních technik.

Nyní existuje nějaký takový obrázek pro SARS-COV-2 a je možné jej pořídit?


Pokud máte protilátku proti virovým proteinům, můžete provést imunologické barvení následované fluorescenčním zobrazením. Pro tento typ techniky budete potřebovat velmi specifickou protilátku. V tuto chvíli si nejsem vědom toho, že by to existovalo, a nemyslím si, že by někdo měl čas to udělat pro účely imunoznačení.

U FISH by to záleželo na genomové povaze viru (ssRNA, ssDNA, dsRNA, dsDNA), opět byste k jeho zachycení potřebovali konkrétní sondy. Klíčové je opět konkrétní.

EDIT 01.04.2020: Tato skupina říká, že našla specifické protilátky https://www.centivax.com/covid19


Podívejte se na video: Vnitřní motivace (Leden 2022).