Informace

Energetický metabolismus


Co je energetický metabolismus? definice:

I ten nejmenší pohyb stojí energii našeho těla. Ale nejen fyzická aktivita spotřebovává zdroje, ale také udržování homeostázy, neustálá obnova buněk těla a v neposlední řadě i náš mozek, potřebujeme neustálý přísun nové energie.
energetický metabolismus těla zajišťuje nepřetržitý přísun adenosintrifosfátu (ATP), univerzální přísun energie v organismu. Každá buňka může přímo získat energii štěpením této molekuly. Vysokoenergetická molekula však nemůže být uložena dlouho, takže po pouhých pěti sekundách by byly rezervy ATP (teoreticky) zcela vyčerpány.
Po štěpení ATP se tvoří ADP a fosfát jako degradační produkt. V buněčných „elektráren“, mitochondriích, je ADP okamžitě fosforylován zpět na ATP, který nedokáže uložit mnoho ATP, ale velmi rychle resyntetizuje, což zaručuje stálou dodávku ATP, pokud se tělo stane Živiny se přidávají pravidelně, protože ATP se vyrábí pouze během různých procesů rozkladu:
Za aerobních podmínek:
glykolýza
Oxidační dekarboxylace
TCA cyklus
Za anaerobních podmínek:
Alkoholické kvašení (nezáleží na lidech)
Milchsдuregдrung