Volitelný

Transformace druhů


Co znamená druhová transformace?

Umělecká transformace, také známá jako anageneze (řečtina: ana = vzhůru; geneze = geneze), je fenotypovou a genotypovou změnou druhu bez vytvoření nového druhu. Stávající druh se nadále vyvíjí.
Konverze druhů je zvláště pravděpodobná v prostředích, která poskytují relativně stabilní podmínky po dlouhou dobu, ale zároveň mají světlo, což mění selekční tlak v určitém směru. To je zejména případ hlubinných oblastí.