Ostatní

Osa kmene


Struktura osy dříku


hypocotyl: odkazuje na oddíl mezi kořeny a kotyledony
Epikotyl: Sekce mezi kotyledony a následujícími listy
Nodus (lat. = uzel): plocha na ose stonku počínaje listem

Tkáň osy stonku

kožní tkáňEpidermis je koncová tkáň osy natáčení;
podpůrných tkání: rozdělí se na Kollenchym a Sklerenchym; kollenchyma sestává z živých buněk bohatých na chloroplasty, buněčná stěna je zesílená; Na druhé straně sklerenchym je mrtvá tkáň se zesílenými buněčnými stěnami a navíc je začleněn lignin, což způsobuje, že buňka je dřevnatá (lignifikace); Kollenchym a sklerenchym mají stabilizační funkci pro osu stonku
uložení tkáně: sestává z parenchymu a používá se k ukládání živin
xylemvůdce zahrnuje vodivé tkáně xylem a phloem; Xylem zajišťuje transport vody a anorganických solí rostlinou; Phloem transportuje organické látky, jako jsou cukry a aminokyseliny