Informace

Biodiverzita


Co je to biodiverzita? Definice a vysvětlení:

Termín biodiverzita popisuje jako dílčí aspekt biologické rozmanitosti souhrn všech živočišných a rostlinných druhů, jakož i všech mikroorganismů a hub, které obývají určitou oblast. V závislosti na tom, zda v daném regionu dominují některé druhy a jiné jsou vzácné nebo všechny druhy, které v nich žijí, jsou přibližně stejné, se rozmanitost druhů považuje za menší nebo větší. To znamená, že jako statistické množství vypočtené na základě různých vědeckých informací vědecky definuje množství životních forem různých ekosystémů a tím i jejich biologickou rovnováhu, ale zároveň také zachycuje jejich ekonomický a zdravotní význam pro člověka.
Ekosystémy s největší biodiverzitou na světě jsou tropické deštné pralesy a korálové útesy. Vědci odhadují, že samotné deštné pralesy poskytují životní prostor pro přibližně 75 procent všech živočišných a rostlinných druhů na Zemi. Výzkum ukázal, že na jednom hektaru se nachází několik stovek druhů stromů, více než tisíc druhů rostlin a více než 40 000 druhů hmyzu. K dnešnímu dni jsou na celém světě vědecky zaznamenány asi dva miliony druhů života, ale vědci odhadují, že na Zemi žije až deset milionů druhů. Každý rok je popsáno až 25 000 nových druhů, z nichž většina je hmyz, mořské organismy a mikroorganismy.