Obecný

Spermatogeneze


Co se stane během spermatogeneze?

Spermatogeneze (řečtina: spermie = zárodek, geneze = původ, geneze) znamená proces vytváření samčích zárodečných buněk (spermie).
V pubertě se během první meiotické fáze primární spermatocyty nejprve zdvojnásobí. Z primárního spermatocytu tedy existují dvě sekundární spermatocyty.
Následuje druhá meiotická fáze, během které se ze dvou spermatocytů objeví čtyři spermatidy. Spermatidy ještě nejsou hotové spermie, protože postrádají u.a. nebo bičík, kterým se mohou pohybovat. Spermiogeneze dokončuje proces spermatogeneze: ze spermatocytu se objevily čtyři spermie