Informace

2.2: Teorie 1 - Stárnutí podle programu - biologie


  • Existují pádné důkazy podporující tvrzení, že stárnutí je nějakým způsobem naprogramováno pro každý druh, včetně lidí.
  • To může být řízeno neurologicky nebo hormonálně prostřednictvím hypotalamu.
  • Jiné studie naznačují, že stárnutí je řízeno brzlíkem.
    • Žláza atrofuje přibližně na začátku dospívání. To znamená, že ke stárnutí dochází snáze v nepřítomnosti brzlíku.
  • Ve studiích byly kultivované buňky specifického typu rozděleny konzistentně několikrát. To znamená, že životní cyklus buňky je řízen uvnitř buňky, nikoli externě hypotalamem nebo brzlíkem.
    • Vědci se shodují na tom, že ačkoli se normální buňky mohou dělit jen omezeně, mohou se v těle dostat jen výjimečně, pokud vůbec.


Podívejte se na video: Genetika populací 2 - velká panmiktická populace (Listopad 2021).