Ostatní

Biologie člověka


Přehled

Od nosu k měchýři ...

Biologie člověka (Latin humanus = člověk) je odvětví biologie, které se zabývá biologií člověka a přilehlých věd. Proto existuje mnoho překrývání, a to jak s dalšími biologickými odvětvími, jako jsou anatomie (lidská konstrukce), genetika (dědičnost) a fyziologie (tělesné funkce), jakož i se dvěma přírodními vědami chemie a fyziky. V tomto modulu se nejprve seznámíte s fungováním našich pěti smyslů (vidění, ochutnávání, pach, slyšení, dotyk) spolu s fyziologickými základy. Následuje výuka jednotlivých lidských orgánů, předpoklady zdravé výživy a komplex nelegálních a legálních drog (legálních a nelegálních).