V detailu

Antigeny


definice:

antigeny jsou cizí proteiny, proti kterým imunitní systém vytváří protilátky. Není to gen v tradičním slova smyslu. Slovo „antigen“ nepochází z „genetiky“, ale z angličtiny.protitělo generating '(= produkující protilátku).
Receptory protilátek zaznamenávají jako antigen povrchovou strukturu proteinů. Každá protilátka se obvykle vejde pouze na specifický antigen, známý také pod technickým pojmem principu key-lock. Na obrázku vlevo je čekající Reakci antigen-protilátka zobrazeny. Ostatní antigeny v blízkosti protilátky se nemohou dokovat, jejich struktura neodpovídá struktuře protilátky.
Imunitní systém obvykle vytváří protilátky pouze proti cizím proteinovým strukturám. Protože dříve, než jsou protilátky „vyzrálé“, dostanou se do kontaktu s vlastními bílkovinami těla. To vede k rozvoji tolerance, takže boj proti buňkám vlastního těla je nemožný. Avšak v případě autoimunitních onemocnění imunitní systém nesprávně rozpoznává vlastní buňky těla jako antigen a produkuje protilátky. Výsledkem je, že imunitní systém bojuje proti svému vlastnímu tělu. Příklad také ukazuje, že teoreticky může jakákoli struktura působit jako antigen.