Informace

Omezení afinity ptáků pro vysoké vyhlídky


Zdá se, že ptáci mají přirozenou afinitu k vysokým výhodám, včetně napájecích vodičů, vrcholků stromů a boků a vrcholů budov.

Nicméně předpokládám, že vrchol Burdž Chalífa není plný ptáků, video z přeletu měst plných mrakodrapů naznačuje, že by tomu tak nebylo.


Otázka: Existuje tedy čepice, pokud ano, v jaké výšce, kde vyšší již není lepší? Možná se vyhlídkový bod sníží tím, že půjdete výše.


Souvisí, ale cítím se jinak: Proč vrány sedí na korunách stromů, i když je zima?


Ptáci nacházejí své výklenky na základě mnoha důvodů. Jejich výběr je založen především na dostupnosti zdrojů, riziku predace a konkurenci. Mějte na paměti, že mezi jednotlivými druhy existují rozdíly, většina ptáků ráda hledá potravu dostatečně bezpečnou na to, aby se vyhnula predaci země, a zároveň aby ​​mohla vidět a najít potravu bez velké konkurence. Velmi vysoké nadmořské výšky se proto nezdají být výhodné pro zdroje potravin a jejich náklady na energii, proto jsou preferovány rozumné nadmořské výšky. Ale opět mnoho variací v závislosti na druhu a umístění.


Podívejte se na video: Slavnostní otevření Goethovy vyhlídky (Listopad 2021).