Obecný

Anaerobní dýchání / anaerobní


Co se děje při anaerobním dýchání? definice:

Na anaerobní dýchání to jsou vnitřní respirační procesy organismů, které mohou využívat svůj energetický metabolismus zcela bez kyslíku. Na chemické úrovni dochází k redoxní reakci. Místo kyslíku (O2Avšak dusičnany, sírany nebo fumaráty (a některé další) slouží jako akceptory elektronů.
Organismy s anaerobním dýcháním se nazývají anaeroby (řecké „an“ = ne, „aer“ = vzduch), ty, které se spoléhají na kyslík, jsou aeroby. Existují dva typy anaerobů:
zavázat anaerobů: Pro přežití je nezbytné používat prostředí bez kyslíku.
volitelné anaeroby: nepotřebují kyslík pro svůj metabolismus. Prostředí bohaté na kyslík jim však neubližuje.
Restaurování mimochodem nepatří k anaerobním procesům. Ačkoli fermentační proces probíhá bez kyslíku, nejsou zahrnuty žádné cizí akceptory elektronů.