V detailu

Faktory nezávislé na hustotě


populační dynamika / Populationsцkologie

Faktory ovlivňující populace se dělí na faktory závislé na hustotě a na hustotě. Hustota nezávislá je faktor, když nemá nic společného s počtem jednotlivců v populaci:
ekologické katastrofy: Lesní požáry, dopady na komety, sesuvy půdy, povodně, tornáda a zemětřesení patří mezi možné ekologické katastrofy, které mohou náhodně a nepřímo ovlivnit populace.
počasí: Chlad, teplo a roční období se mění; srážky, údery blesku, silný vítr (špatné počasí)
chemikálie: znamenají nepřirozené chemické látky zaváděné lidmi, včetně pesticidů, zbytků léčiv (jako jsou antibiotika), kontaminovaných odpadních vod (jako jsou těžké kovy, hnojiva)
Radioaktivitдt: zvýšené záření v blízkosti jaderných elektráren; jaderná katastrofa
Mezidruhová soutěž: Soutěž mezi různými druhy o zdroje (jídlo) nebo okresy (například při obsazení stejného / podobného výklenku)
Nespecifičtí predátoři: Predátoři, kteří nejsou ve vztahu s zabitým zvířetem ve vztahu dravci a kořisti, a jejichž kořist byla náhodou určována více
neinfekční onemocnění: náhodné, neinfekční nemoci (např. malignity, tj. rakovina)