Ostatní

Anion


Co je anion? definice:

než anion (Ancient Greek ana = up; ion = migrating) je elektricky záporně nabitý ion. Název je odvozen od směru, ve kterém se záporně nabité ionty pohybují během elektrolýzy: až k anodě.
Aniont může vzniknout z neutrálně nabitého atomu tím, že zachytí jeden nebo více elektronů. Elektrony jsou záporně nabité elementární částice. Výsledkem je, že atom má nadbytek elektronů nebo záporný přebytek náboje.
Protějšek aniontu je kladně nabitý kation.