V detailu

Materiálový cyklus


Co je to materiální cyklus?

materiál cyklus popisuje v ekosystémech opakující se proces cyklické přeměny organických a anorganických látek. Mezi nejznámější cykly patří cykly uhlíku, dusíku a fosforu. Příčinným faktorem pro tyto cykly látek je interakce jednotlivých organismů v příslušném ekosystému. Celkově lze rozlišit tři organismy zapojené do materiálového cyklu u výrobců, spotřebitelů a torpédoborců.
výrobci (Výrobci):
Producenti tvoří základ každého ekosystému. Jejich obrovská produkce biomasy představuje hlavní zdroj potravy pro spotřebitele a zároveň je počátkem nebo nejmenší jednotkou každého potravinového řetězce. Producenti zahrnují rostliny v suchozemských ekosystémech a fytoplankton ve vodních ekosystémech. Základním rysem obou je schopnost samoobsluhy (autotropie). Slunečnímu záření a solí anorganických živin však postačí, aby výrobci rostli, aniž by spoléhali na více jídla.
spotřebitelé (Spotřebitelé):
Ve srovnání s výrobci nejsou spotřebitelé schopni vyrábět energii pro růst a samokonzervaci pouze ze solární energie a solí živin. Jako takzvané heterotrofy se musí živit potravou jinými organismy. Celkově lze spotřebitele rozdělit do tří hlavních skupin:
Primární spotřebitelé: živí se rostlinami -> býložravci (např. Housenky)
Sekundární spotřebitelé: živí se jinými spotřebiteli -> masožravci (např. Ptáci)
3. Terciární spotřebitelé: živí se jinými masožravci -> vyššími masožravci (jako je liška)
rozkladači (Rozkládá):
Producenti neustále odstraňují živiny díky jejich růstu v životním prostředí. Aby se však v dlouhodobém horizontu zabránilo nedostatku živin, musí se anorganické živiny přijaté výrobci a spotřebiteli vrátit do původního využitelného stavu. Tento úkol patří destruktorům: přeměňují mrtvý organický materiál na anorganické soli živin, čímž jsou živiny znovu dostupné / dostupné výrobcům. Tato remineralizace je pro ekosystém pozitivním vedlejším účinkem: v první řadě jsou bakterie a houby patřící do skupiny destruktorů samy heterotrofní spotřebitelé, protože se živí mrtvými organickými látkami (listy, jatečně upravená těla, exkety).