Informace

Co jsou nízko akumulující genotypy?


Co jsou nízko akumulující genotypy? A jak se liší od vysoce akumulujících genotypů?


Některé organismy a kmeny organismů mohou akumulovat určité látky, například Cd (toxický těžký kov). Pokud tyto sloučeniny akumulují rychleji a ve vyšších množstvích, lze o organizmech říci, že jsou organismy akumulujícími „látky“, např. Organismy akumulující vysoké Cd. Genotyp, který je organismem akumulujícím vysoké Cd, lze popsat jako genotyp akumulující vysoký „x“, jako v tomto článku. Vysoko akumulující genotyp bez odkazu na určitou látku nedává příliš smysl. Tyto genotypové predispozice k akumulaci se často používají s toxickými těžkými kovy, jako je kadmium a arsen, které v těle přetrvávají.

Jako další příklad „látky“ se při popisu organismů akumulujících vysoce plaky, například v tomto článku, používají také organismy akumulující vysoké „x“.