Ostatní

Aktivní imunizace


definice:

Na aktivní imunizace (Aktivní vakcinace) je klasická vakcína s vakcínou obsahující antigeny.
Živá vakcína (silně atenuovaný patogen) nebo mrtvá vakcína (zabitý patogen) se podává intramuskulárně (do svalu), subkutánně (tkáň pod kůží) nebo jako vakcína a vyvolává imunitní odpověď. Přichází k tvorbě protilátek proti antigenům vakcíny. Tento proces může trvat jeden až čtyři týdny, než protilátka cirkuluje v imunitním systému.
Jakmile patogen znovu přijde do kontaktu s imunitním systémem, paměťové buňky rozpoznají antigeny a vynutí okamžitou tvorbu specifických protilátek. Kvůli okamžité imunitní reakci může být množení patogenu zastaveno v čase, takže infekční onemocnění nevymizí.
Protějškem aktivní imunizace je pasivní očkování nebo pasivní imunizace.