Informace

Fáze syntézy DNA - biologie


Syntéza jakékoli makromolekuly probíhá ve třech fázích: zahájení, prodloužení a ukončení. Během iniciace začíná syntéza DNA na konkrétním místě, nazývaném an původ replikace. Kruhový E-coli chromozom má jediný původ, tzv oriC. Ukončení jsou konečné kroky, které nastanou, když byl replikován celý nebo příslušná část (replikon, viz níže) chromozomu.

Primární kontrola replikace se provádí během iniciace. To je samozřejmě ekonomické, protože malý užitek by přineslo zahájení replikace, které nebude nikdy dokončeno. Jak bude popsáno dále v této kapitole, zkoumání struktur DNA, proteinů a enzymů potřebných pro zahájení ukazuje, že je vysoce regulovaná. Iniciace je aktivní proces, který vyžaduje akumulaci ATP vázaných proteinů vázajících DNA na konkrétním místě před zahájením replikace. Jak aktivita iniciátorových proteinů, tak stav kovalentní modifikace DNA na počátku jsou součástí kontrolního procesu.


Podívejte se na video: Die Transkription - Proteinbiosynthese Teil 1 (Listopad 2021).