V detailu

List


Struktura a funkce listu


Kůžičky / kůžičky (lat. cutis = skin) pokrývá vnější stěny epidermis; sestává z hydrofobní voskové nepropustné vrstvy, která zabraňuje odpařování vody.
pokožka (Řecká epi = about, derma: skin) je lokalizována mezi kutikulou a palisádovou tkání; transparentní, v epidermis nejsou chloroplasty, takže světlo přechází do tkání palisády; Buněčné stěny epidermis dodávají listům stabilitu a chrání před vnějšími vlivy
palisáda tkáň: nachází se mezi epidermis a houbou; velmi bohaté na chloroplasty zodpovědné za fotosyntézu
houbovité tkáně: mezi palisádovou tkání a kutikulou; pouze několik chloroplastů ve srovnání s palisádovou tkání; Hlavní funkce: kontrola výměny plynu -> CO2 difunduje do listu, O2 a H2O pára ven
Guard buněk / průduchy: jsou umístěny na spodní straně listů v epidermis. Pokud je v buňce málo vody, jsou ochranné buňky uzavřeny. Se zvyšujícím se obsahem vody se ochranné buňky otevírají a uvolňují vodní páru; Pro tento tok CO2 do vnitřku cely
cévní svazky: obklopuje xylém (zajišťuje transport vody) a květ (zajišťuje transport uvolněných živin) rostlinou; Kromě toho má cévní svazek podpůrnou funkci