Volitelný

Biotop


Co je to biotop? definice:

než stanoviště (Řecký bios = life, topos = place) se v biologii nazývá určitými, definovatelnými stanovišti. Biotop je třeba posuzovat odděleně od organismů, které v něm žijí (biocenóza), ačkoli k vyloučení nedochází, protože biotop se stává biotopem pouze prostřednictvím živých organismů. Není žádný rozdíl, zda biotop vznikl přirozeně nebo vlivem člověka.
Biotop a biocnóza společně tvoří Цsystém.

Nevyčerpávající seznam některých typů biotopů:
vodní biotopy: Tiché vody (jezera, rybníky, bazény, rybníky); Řeky (potoky, řeky, řeky)
lesní stanoviště: Aluviální, úhor, bažinatý, jehličnatý
venkovní stanoviště: Louky (květinové louky, listnaté louky, slané louky, sady, suché louky, mokré louky)
mokřady: Bažiny, bažiny, potoky, bláta
Wьstenbiotope: Písky, kameny, kameny, oblázky, sůl a ledový odpad