Informace

Množství tRNA a její extra rameno


Kolik z celkové RNA tvoří tRNA? Někdo říká, že 15% a někdo 20%. Tato procenta pocházela od mých různých učitelů. Což je správně? A jaké jsou funkce přídavného ramene (variabilní smyčky) tRNA? Můj učitel řekl, že to bylo jen pro klasifikaci, ale mezinárodní učebnice říká, že její funkce není známa.


Pokud jde o alespoň dva zdroje, které jsem našel, je tRNA běžně uváděna jako zahrnující 15% celkové RNA v rychle se dělících savčích buňkách, jako je HeLa, a v S. cerevisiae (1, 2). Abych vám poskytl zajímavý nástroj k vyhledání stejným způsobem jako já, použil jsem pro vyhledávání tRNA webovou stránku Harvards 'Bionumbers.

Pokud jde o funkci variabilní smyčky, zdá se, že slouží ke stabilizaci celkové struktury tRNA prostřednictvím interakcí na třech základnách a nějakým způsobem je propojena s tRNA syntetázou typu II (3). Pokusím se zjistit více o této interakci.


Podívejte se na video: TRNA. mpg (Leden 2022).