Obecný

Vodní


Vodní energie? Definice a vysvětlení:

vodní nebo hydroenergie je jedním z těch obnovitelných zdrojů energie, které umožňují nepřímé využívání sluneční energie k výrobě elektřiny. To se provádí pomocí velkých elektráren, které přeměňují tok nebo pohyb vody (kinetická energie vody) na elektrickou energii. Provozem vodních elektráren je jen malé množství CO skleníkových plynů2 propuštěn. V důsledku toho je elektřina vyráběná vodní energií považována za relativně klimaticky neutrální. V závislosti na typu a konstrukci však mohou vodní elektrárny mít významný negativní dopad na životní prostředí.

Vodní energie jako zdroj energie

Na mnoha místech má voda přirozený pohyb nebo proudění na mnoha místech, která mohou být použita jako vodní energie. Jako zdroj energie je obzvláště zajímavá voda, která teče v řekách a vodopádech nebo má silný mořský pohyb v moři. Lidé využívají silnou sílu vody od starověku, aby je přeměnili na mechanickou energii ve formě velkých vodních kol a poháněli s ní různá zařízení. Vodní kola je třeba považovat za přímé předchůdce moderních vodních elektráren, protože tyto pracují na podobném principu. Tekoucí voda pohání turbínu uvnitř zařízení a následně generátor. Tímto způsobem se vyrábí elektřina, která může být použita přímo na místě nebo přepravena na vyžádání do jiných oblastí.

Typy vodních elektráren

V závislosti na funkci elektrárny se rozlišuje mezi dvěma formami vodních elektráren. Průtokové elektrárny využívají plynulý pohyb vody. Pro akumulační vodu a přečerpávací elektrárny jsou přehrady přehrazeny přehradami a sebraná voda je vedena pomocí tlakových vedení do turbín. Tyto typy vodních elektráren nejsou v provozu nepřetržitě, ale mají dodávat elektřinu, zejména v době zvýšené poptávky.
Nejúčinnějším způsobem využití proudu vody jsou vodní elektrárny postavené v řekách a větších tocích. Neustále vytvářejí elektrickou energii, která je uložena v rozvodné síti. Nevýhodné elektrárny mají tu nevýhodu, že jsou postaveny podle požadavků na životní prostředí a Tidenhub jen na několika místech. Wave elektrárny mohou být naproti tomu postaveny na mnoha pobřežích s neustále silnými otoky po celém světě a očekává se, že v budoucnu pokryjí značnou část poptávky po elektřině.

Výhody a nevýhody využití vodní energie

Vodní energie se počítá mezi obnovitelné zdroje, jinými slovy nevyčerpatelné energie a je považována za čistý a bohatý zdroj energie. Závisí to však na počasí, stejně jako na ročním období a denní době. Provoz vodních elektráren probíhá bez použití fosilních paliv, a proto je nízký obsah CO2Výstup připojen. Proto je vodní energie považována za klimaticky neutrální variantu pro výrobu energie. Dopad na životní prostředí je však problematický, protože rostliny na mnoha místech vedou k velkým změnám v krajině a ekosystémech. Jak se mění proporce a kvalita a složení živin vody, trpí flóra a fauna vod i okolní krajiny. V řekách je rostlinám zabráněno migraci ryb, což má za následek významný pokles druhů. Velké vodní elektrárny v Asii jsou také podezřelé ze zvyšování rizika zemětřesení stavbou obrovských přehrad.