Obecný

Elektrárna Wave


Co je to vlna elektrárna? definice:

energie vln označují vodní elektrárny, které přeměňují neustálý pohyb oceánských vln na elektrickou energii. Všechny dosud používané systémy tohoto druhu jsou prototypy v experimentální fázi. Odborníci se domnívají, že vlnové elektrárny by v budoucnu mohly pokrýt deset až patnáct procent mezinárodní poptávky po elektřině. Jelikož je však tato technologie relativně mladá a mnohaleté zkušenosti chybí, nelze předpovědět, jak budou vodní elektrárny ovlivňovat ekologickou rovnováhu oceánů.

Vlnové elektrárny jsou založeny na různých režimech provozu. Dosud byly vyvinuty čtyři různé typy vlnových elektráren:
V tzv pneumatická komora (1) jsou betonové potrubí, ve kterém přiváděná a odcházející voda stlačuje vzduch. To pohání turbíny a tím vytváří energii. Tzv mořský had (2), na druhé straně, pracuje na základě spojů spojených spoji, umístěných na vodní hladině, které se pohybují vlnami a tím kapalinou integrovanými generátory a turbínami. Jiné metody jsou rampa (3), na které jsou vlny soustředěny, čímž pohání turbíny, jakož i turbíny zvané hrboly talíř (4), která kolísá v souvislosti s mořským dnem působením vln, a tím vytváří elektřinu.
Mezi nejlepší umístění vlnových elektráren patří atlantická pobřeží Skotska, Skandinávie a Španělska a také některé pobřežní oblasti Tichého oceánu.