Volitelný

Porovnání transkripce a replikace


Rozdíl a podobnosti

transkripcereplikace
NukleinsдurenKyselina ribonukleová (RNA)Kyselina deoxyribonukleová (DNA)
Zapojené enzymyRNA polymerázaTopoisomeráza, helikáza, RNA primáza, DNA polymeráza, Rnase H, ligáza
funkceSyntéza mRNA pro translaciZdvojnásobení genomu
rozsahSyntéza jednovláknové mRNA, která představuje pouze jeden gen v biosyntéze proteinuSyntéza dvou úplných dvouřetězcových DNA
místoV jádru; mRNA opouští buněčné jádro a přesouvá se k ribozomůmV jádru; DNA tam také zůstává