Ostatní

Ununtrium (Uut) - Vlastnosti


Atomová hmotnost, symbol a atomové číslo

ununtrium je uměle vytvořený prvek se symbolem prvku Uut a atomovým číslem 113. V periodické tabulce patří k transaktinoidům s atomovou hmotností 287 u. Chemický prvek objevený v roce 2003 je radioaktivní a je v pevném stavu agregace při pokojové teplotě.

Hledaný plakát: Ununtrium

obecný
Chemický prvek:ununtrium
symbol:UUT
Atomové číslo:113
skupina:boru skupina
období:7
blokovat:p-blok
série:neznámo
vzhled:neznámo
průzkumníci:Národní laboratoř Lawrence Livermore
Rok objevu:2003
Atomové vlastnosti
Atomová hmotnost:287 u
Atomic radius:170 hodin
Kovalentní poloměr:136 hodin
Van der Waalsovy poloměr:neznámo
Elektronová konfigurace:Rn 5f14 6d10 7s2 7pl
ionizace:neznámo
Fyzikální vlastnosti
Fyzický stav:pevně
hustota:???
Krystalová struktura:neznámo
magnetismus:neznámo
molární objem:neznámo
Mohs tvrdost:neznámo
Teplota tání:430 ° C
bod varu:1100 ° C
Skupenské teplo tání:neznámo
Teplu odpařování:neznámo
Tepelná vodivost:neznámo
Chemické vlastnosti
electronegativity:neznámo

Věděli jste, že ...

  • jméno Ununtrium je pouze dočasný systematický název prvku a odpovídá pořadovému číslu prvku? (Un = 1, Un = 1, Trium = 3 -> 113)
  • konečný název získá Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii (IUPAC), pouze pokud je objev považován za jistý?
  • nejdelší izotop Ununtria má poločas rozpadu jen půl sekundy?