Informace

Pravidlo uniformity (1. Mendelovo pravidlo)


Definice a příklad - snadno vysvětlitelné

Podle pravidla uniformity jsou potomci homozygotní (homozygotní) rasy rodičovských ras, které se liší pouze v jedné zvláštnosti (například barva - jedna květina červená, druhá bílá), vždy jednotné, což znamená mít stejný fenotyp.
na dominantní-recesivní dědičnost Pokud převládá pouze jeden gen, je v tomto příkladu (viz obrázek) barva dominantní červeně. Genotyp větve generace1 sestává z jednoho dominantního genu R a jednoho recesivního genu w pro každou květinu. V důsledku toho převládá dominantní R a květy se zbarví červeně.
V případě jednoho Drobné dědictví všechny květiny větve generace1 by tvořily smíšenou formu, protože ani R, ani w by nebyly dominantní.

Pravidlo uniformity v dominantně-recesivní dědičnosti

Pravidlo uniformity v přechodném dědictví