Informace

Tonicity


definice:

tonicity (z řeckých tonos = napětí) popisuje osmotický tlak mezi dvěma, oddělený od semipermeabilní membrány, kapalin. V této souvislosti se mluví také o vnějším a vnitřním médiu. Ten se obvykle týká intracelulárního prostoru buňky, tedy cytoplazmy. Zatímco vnější médium je synonymem pro extracelulární prostor. Mezi vnějším a vnitřním médiem je polopropustná membrána, skrz kterou mohou difundovat pouze určité ionty.
Látky uvolněné vodou, i.a. elektrolyty vápník, hořčík, sodík, draslík a chlorid se vždy snaží vyvážit koncentrace (rovnováha mezi vnitřním a vnějším médiem). Osmotický tlak je zodpovědný za difúzi uvolněných částic membránou. Čím větší je rozdíl v počtu uvolněných částic mezi buněčnou tekutinou a vnějším médiem, tím větší je účinek osmotického tlaku. V koncentrační rovnováze obou tekutin je izotonický stav. V závislosti na tom, zda jsou ve vnitřním médiu přítomny více nebo méně uvolněné částice, jsou podle toho přítomny hypertonické nebo hypotonické stavy. Z toho lze vyvodit:
Kapalina je izotonicképokud obsahuje tolik rozpuštěných látek jako srovnávací médium.
Kapalina je hypertonickýpokud má více uvolněných látek, jako je srovnávací médium.
Kapalina je hypotonicpokud obsahuje méně uvolněných látek, jako je srovnávací médium.