Volitelný

Sčítání


Co se stane při shrnutí?

V nervové buňce je oblast axonového kopce sumarizačním místem pro všechny signály, které neuron přijímá přes dendrity. Excitativní postsynaptické potenciály (EPSP) a inhibiční postsynaptické potenciály (IPSP) dosáhnou axonového svahu jiných nervových buněk: Pokud součet IPSP a EPSP překročí prahovou hodnotu, aktivuje se akční potenciál. Pokud je tedy součet podhodnocený, není zrušen žádný akční potenciál.
Existují dvě možnosti sumace
prostorová sumace (Průnik prostřednictvím více synapsí): EPSP a IPSP z několika různých synapsí dosáhnou axonového kopce. Součet napětí nad prahem = akční potenciál; Součet napětí pod prahem = žádný akční potenciál
sumace času (Intrasummace prostřednictvím synapse): Více EPSP nebo IPSP jedné synapse dosáhne axonového kopce ve velmi krátké době. Zda je akční potenciál zrušen nebo nevztahuje analogicky k prostorové sumaci.