Volitelný

Subpolární zóna


definice:

subpolární zóna (lat. sub = dříve) je klimatická zóna, která tvoří přechod mezi chladnou temperovanou zónou a polární oblastí. Při teplotách mezi -20 a + 5 * C jsou dominantní vegetační zóny nebo ekosystémy studené stepi (tundra). S výjimkou mysu Horn lze subpolární oblasti nalézt pouze na severní polokouli. Příčinou je „nerovnoměrné“ rozložení půdy.

Rozšíření subpolární zóny:

Vlastnosti subpolární zóny:

nízká vlhkost
nízká rychlost odpařování
žádná roční období
permafrost
krátké vegetační období
pomalý růst rostlin
malé až žádné srážení
mělký úhel slunečního paprsku
Tundra jako vegetační zóna
Průměrná teplota v mínusovém rozsahu