Informace

13.3: Cvičení 1 - Příprava buněčných kultur k extrakci - Biologie


DEN 1

  1. Každý student by měl shromáždit dvě kultivační zkumavky obsahující 1 ml média YC-Ura s 2% rafinózy. Každá ze dvou zkumavek by měla mít a ODLIŠNÝ barevná čepice. Různobarevná víčka se používají k označení, zda bude kultuře ve 2. den experimentu podána glukóza nebo galaktóza. Každou zkumavku označte názvem vašeho kmene a plazmidu do něj transformovaného.
  2. Naočkujte každou zkumavku jednou kolonií kvasinek. Každý tým společně připraví 6 kultur, včetně 2 kultur každého transformovaného kmene. Dva vzorky každé kultury by měly dostat víčka různých barev.
  3. Kultury umístěte do třepacího inkubátoru 30 ̊C.

2. DEN - Čtyři až pět hodin před třídou laboratoře pedagogický sbor:

  • přidejte 1 ml YC+glukózy (represivní médium) ke kulturám rafinózy s jedním barevným víčkem.
  • přidejte 1 ml YC + galaktózy (indukční médium) ke kulturám rafinózy s druhým barevným víčkem.

    Dozvíte se, která barva odpovídá jakému zdroji cukru


Podívejte se na video: Když onemocní buňky NEZkreslená věda I (Listopad 2021).