V detailu

Skupenské teplo tání


Co je to tavné teplo? Definice a vysvětlení ...

skupenské teplo tání nebo entalpie tání je množství energie, které musí být vynaloženo na to, aby se chemická látka roztavila, čímž se změnil z pevného na kapalný stav hmoty. Hodnota požadované energie se vždy vztahuje k bodu tání příslušné látky. To znamená, že během měření tepla fúze je látka vystavena nanejvýš své teplotě tání. Joule se používá jako jednotka.