Informace

Proton


Co je proton? definice:

proton (starověký řecký proto = první) je elektricky pozitivně nabitá částice. Jméno sahá až k fyzikovi Ernestu Rutherfordovi, který byl prvním experimentálním důkazem existence protonů. Stejně jako neutrony jsou protony v jádru. Protony tedy patří k nukleony (lat. nucleus = nucleus).
Protony (symbol: p+) sestávají z jednoho kvarku dolů a dvou nahoru. Hmotnost protonu při 1,007 u je přibližně hmotností neutronu. Ve srovnání s elektronem je proton 2000krát větší. Odpovídající antičástice protonu představuje antiproton.
Počet protonů v atomovém jádru určuje chemický prvek a to lze snadno přečíst v periodické tabulce podle atomového čísla. Atomové číslo, také nazývané atomové číslo, konkrétně odpovídá počtu protonů v atomovém jádru příslušného prvku. Uhlík má tedy celkem šest protonů, protože v periodické tabulce je uveden pod atomovým číslem 6. Uspořádání v periodické tabulce proto není libovolné, ale závisí na fyzických vlastnostech prvků.