Jaké je pH? definice:

pH je definován jako negativní dekadický logaritmus koncentrace hydroniových iontů. Co to přesně znamená, se dozvíte v průběhu tohoto článku. Koncepčně zkratka „pH“ pochází z latinského „potentia Hydrogenii“ (potentia = force, Hydrogenium = vodík).
Hodnota pH udává na stupnici 0 až 14 množství vodného roztoku kyselá nebo alkalický / základní je. Hodnoty od 0 do cca 6,5 ​​jsou považovány za kyselé. Čistá voda má pH 7 a je považována za neutrální. Na druhé straně jsou hodnoty mezi 7,5 - 14 zásadité / zásadité. Hodnoty pod nulou nebo nad 14 jsou možné, ale prakticky neovlivňují praktický rozsah.

Pomocí indikátoru pH lze snadno a rychle stanovit pH kapaliny. Přidejte indikátor pH k malému množství požadované kapaliny. To zabarví kapalinu v závislosti na pH v roztoku. Výše uvedenou stupnici barev však nelze ve výchozím nastavení použít pro stanovení, protože barvy jsou vždy závislé na příslušné kapalině indikátoru. Existují různé indikátory s různými barevnými spektry. Populární indikátorová kapalina pro přibližné stanovení je např. Šťáva z červeného zelí, která se často používá při hodinách chemie.

Podrobnější vysvětlení hodnoty pH:

Opět, zpět k původní definici: pH je definováno jako negativní dekadický logaritmus koncentrace hydroniových iontů (H3O+). V souladu s tím se vypočte pH na základě množství přítomných hydroniových iontů (místo H3O+ obvykle pouze s H+ zkráceně) v kapalině. Protože toto množství je tak malé a bylo by méně než praktické zapisovat toto číslo pokaždé (například neutrální řešení 10)-7 = 0,0000001) nebo jako mocnost, vyvodíme negativní dekadický logaritmus kvůli jednoduchosti. Dekadický logaritmus je logaritmus základny 10 (log 10). Celá věc vypadá takto:
B+Koncentrace iontů 10-1mol / l = pH 1 (kyselý)
B+Koncentrace iontů 10-7mol / l = pH 7 (neutrální)
B+Koncentrace iontů 10-14mol / l = pH 14 (bazické)
Nakreslením negativního logaritmu lze signály zvrátit, takže nenajdeme pH -7, ale +7. V zásadě to nemá z hlediska obsahu smysl a slouží pouze pro zjednodušení. Protože teoreticky by mohly být hodnoty pH také záporné. Význam, že pH-7 by byla neutrální kapalinou, by zůstal stejný.
Ale pozor: pH není jednotka měření, ale normální číslo, což je absolutní množství rozpuštěného H+Označuje ionty v kapalině.

Tabulka hodnot pH:

pHpříklad
1kyselina chlorovodíková
1,5Kyselina žaludková, kyselina sírová
2kyselina citrónová
2,5octová kyselina
3kola
3,5pomerančový džus
4Kysané zelí, víno
4,5Jogurt, kyselé mléko
5Minerální voda, káva
5,5lidská kůže, dešťová voda
6moč
6,5čerstvé mléko, sliny
7Čistá voda
7,5krevní
8pankreatické šťávy
8,5mořská voda
9prášek do pečiva
9,5mýdlo
10saponát
10,5sodík
11potaš
11,5amoniak
12vápno
12,5bělidlo
13drain cleaner
13,5hydroxid draselný
14louh sodný

Význam pH pro člověka:

Hladina pH hraje důležitou roli pro lidský organismus mnoha způsoby. Mírně kyselá hodnota ph (5,5) kůže tedy chrání před patogeny. Kyselý plášť poskytuje nepříznivé prostředí a zabraňuje růstu bakterií. Nadměrné mytí mýdlem (pH 9,5) neutralizuje kyselinový plášť a činí kůži náchylnější k infekci. Pouze několik hodin po omytí může pokožka obnovit původní pH.
Ještě kyselejší je lidská žaludeční kyselina. Při hodnotě pH 1 žaludeční kyselina pomáhá nejen rozkládat potravu, ale také spolehlivě ničí škodlivé mikroorganismy. Mírně bazická sekrece (pH 8) z pankreatu následně neutralizuje žaludeční kyselinu, takže nekoroduje trávicí trakt.