Obecný

Období periodické tabulky


Jaká jsou období periodické tabulky?

Periodická tabulka prvků se skládá celkem ze sedmi period. Každý řádek periodické tabulky představuje období, na rozdíl od toho každý sloupec tvoří skupinu periodické tabulky.
Většina lanthanidů a aktinidů je uvedena pod sedmi obdobími. Netvoří však svá vlastní období, ale patří do 6. nebo 7. období. Kromě toho nebyl dosud detekován žádný chemický prvek z 8. období. Obecně je akceptována existence dalších prvků.